Verkopersvoorwaarden Groep8musicals.nl

In dit document staan de verkopersvoorwaarden die gelden bij gebruik van het platform op

Groep8musicals.nl.

Groep8musicals.nl staat geregistreerd onder Mijn Sterke Producties en zal verder genoemd worden als
Groep8musicals.nl

De verkopers zijn bedrijven, zelfstandigen die scripts en/of pakketten verkopen die gericht zijn op
scholen, verenigingen en anderen die musicals, films en toneel uitvoeringen verzorgen. Verder
genoemd als verkopers.

Verkopers en Groep8musicals.nl gaan akkoord met deze voorwaarden bij aanvang van een
abonnement door een verkoper op de website www.groep8musicals.nl.

Groep8musicals.nl:

Platform:
Groep8musicals.nl:
– biedt aan verkopers een compleet platform aan waarin ze producten verkopen zoals
omschreven in het verkopersdeel van deze voorwaarden.
– levert een duidelijk en compleet overzicht aan in het platform, waarbij de verkoper controle
heeft over eigen producten en verdiensten.
– geeft de mogelijkheid om pakketten te plaatsen op de server van Groep8musicals.nl. Houd
rekening met minimaal 48 uur voor het uitvoeren van zaken die uitbesteed worden aan
Groep8musicals.nl en maximaal 7 werkdagen.

Betaling:
Groep8musicals.nl:
– betaalt verkopers uit na een betaalverzoek vanuit hun eigen dashboard.
– betaalt uit inclusief de btw die ingesteld is door verkopers
– betaalt het al verrekende bedrag uit. Het beschikbare opnamebedrag in het dashboard van de
verkoper is al verrekend met de commissie.
– betaalt pas uit 7 dagen na betaling van een klant. Dit bedrag staat dan ook nog niet
beschikbaar in het dashboard en wordt nog niet gemeld bij verdiensten.
– betaalt voor het einde van het boekjaar alle bedragen uit zodat iedereen zijn boekjaar met de
juiste balans kan afronden. Hiervoor moeten verkopers wel tijdig deze bedragen claimen.
– betaalt uit vanaf een bedrag van € 20,-. Aan het eind van het jaar wordt, indien noodzakelijk,
hiervoor een uitzondering gemaakt en wordt elk bedrag op de balans uitbetaald.
– stuurt de verkoper elke maand een factuur waarop de commissie staat incl. de btw. Deze
factuur wordt alleen gestuurd als in die maand verkopen zijn geweest. Deze factuur hoeft niet
betaald te worden omdat dit bedrag al is verrekend met de uitbetalingen.
– ontvangt van klanten, die producten kopen van verkopers, het volledig bedrag incl. btw via
digitale overschrijving. Dit bedrag wordt met vermindering van de commissie voor
Groep8musicals.nl overgemaakt aan de verkoper incl. de gestelde btw

Facturen:
Groep8musicals.nl:
– klanten ontvangen een factuur met de gegevens van de verkoper, productomschrijving van de
verkoper en btw die geselecteerd is door verkoper.
BTW-nummer: NL0001718947B80 Rabobank: NL93RABO0106586734 BIC: RABONL2U KvK-nr:27274592
– verkoper krijgt een melding van de betreffende bestelling per e-mail en een melding van
afronding. Dat houdt in dat de bestelling ook daadwerkelijk betaald is. Bij uitgestelde betaling
zit er tijd tussen deze twee e-mails en bij directe betaling komen deze vrijwel tegelijk binnen.
Verkoper vindt de factuur terug in het dashboard bij bestellingen en kan deze daar bekijken en
downloaden voor de eigen administratie.

Rechten:
Groep8musicals.nl:
– zal op geen enkele wijze over rechten beschikken van de materialen, verhalen etc. van de
verkopers.
– Zal op geen enkele wijze verhalen, afbeeldingen of muziek gebruiken voor eigen producten.
– zal, zover dat kan, toezien dat verkopers geen rechten overtreden en uitsluitend eigen
materiaal verkopen via Groep8musicals.nl of de rechten in het bezit hebben.
– zal bij een misbruik melding betreffende rechten een onderzoek starten. Daarbij is het
mogelijk dat de verkoper geschorst wordt.
– zal bij een overtreding van rechten de complete winkel van verkoper schorsen. Daarbij is het
voor de verkoper op geen enkele wijze mogelijk om in aanmerking te komen voor restitutie van
het abonnement.
– zal bij misbruik van rechten eventuele tegoeden bevriezen tot er duidelijk is tot wie de rechten
behoren en of verkoper recht heeft op het verdiende bedrag.
– is op geen enkele aansprakelijk bij misbruik van rechten door verkoper. Alle kosten, boetes etc.
komen voor rekening van de verkoper.
– zal alle gemaakt kosten door Groep8musicals.nl in rekening brengen bij verkoper bij bewezen
misbruik van rechten.
– zal assisteren bij vermoeden van overtreden van rechten door klanten. Hiervoor wordt
uitgegaan van de voorwaarden en rechten opgesteld door Groep8musicals.nl. Bij gebruik van
eigen voorwaarden en rechten, kan het zijn dat Groep8musicals.nl niet kan helpen. Wij blijven
uiteraard in gesprek waar mogelijk.
– heeft op de website mogelijkheden dat verkopers eigen voorwaarden en rechten kan toevoegen
aan hun eigen winkel en producten. Groep8musicals.nl is niet aansprakelijk bij
onduidelijkheden over rechten en voorwaarden.
– Zal bij een vermoeden van misbruik door klant contact opnemen met verkoper om mogelijk
samen stappen te ondernemen.

Controle:
Groep8musicals.nl:
– houdt het recht om een product of winkel te schorsen van verkoop bij het niet hanteren van de
regels, bij het ontbreken van rechten en bij misbruikmeldingen.
– ontvangt van elke verkoper een .zip bestand dat gelijk is aan het bestand dat in de
downloadlink geplaatst wordt. Dit ter controle van fatsoen en rechten. Dit pakket wordt nooit
gedeeld aan derden en zal nooit gebruikt worden voor andere producten.
– Is niet aansprakelijk voor het niet zien of het niet beseffen van het ontbreken van rechten in
het aangeleverde pakket. Groep8musicals.nl controleert niet altijd alle pakketten en
onderdelen standaard, maar steekproefsgewijs of bij melding van misbruik.

Verificatie:
Groep8musicals.nl:
– Verzoekt om verificatie door bewijs te overleggen dat verkoper een bestaand persoon is.
Hiervoor gebruikt verkoper het dashboard in de verkopersomgeving. Bij
instellingen>verificatie zal verkoper een identiteitsbewijs uploaden volgens de tips gesteld
door de overheid bij het verstrekken van kopie ID. Zie deze melding van de overheid: Maak
een veilige kopie en dek overbodige gegevens af zoals bijvoorbeeld uw
burgerservicenummer (BSN) en pasfoto. Of maak een kopie met de app KopieID.
BTW-nummer: NL0001718947B80 Rabobank: NL93RABO0106586734 BIC: RABONL2U KvK-nr:27274592
– Verzoekt ook om verificatie door de adresgegevens te bevestigen in deze instellingen.
– Groep8musicals.nl zal na controle deze documenten meteen uit de bestanden verwijderen en
vernietigen. Het kan daarom zijn dat bij verlengingen van abonnementen of tussentijds
opnieuw om verificatie van het ID kan worden gevraagd.
– Deze documenten worden niet aan derden getoond, doorgestuurd of omschreven.

Verkoper:

Producten:
Verkoper:
– plaatst producten die vallen binnen het algemeen fatsoen. Daarbij horen afbeeldingen,
teksten, suggesties etc. Het aanbod van producten is voor VO en PO en daardoor ook zichtbaar
voor alle leeftijden.
– zorgt dat een product voorzien is van een downloadlink waarin de materialen aanwezig zijn die
aangegeven zijn op de productpagina.
– zorgt voor een productafbeelding bij elk product
– levert via groep8musicals.nl alleen digitale pakketten aan klanten of een soort gelijk digitaal
product waarbij klanten vanuit de aankoop bij de materialen kunnen.
– zorgt dat de link naar het digitale product van de verkoper een .zip bestand is en staat op een
eigen locatie als een Dropbox, Amazon, Google drive etc.
– zorgt dat het .zip bestand op de externe locatie opengesteld staat voor download.
– zorgt dat het .zip bestand minimaal 14 dagen op de externe locatie blijft staan na een update.
De update wordt voorzien van een v1.1 o.i.d. De oude link is zo voor kopers nog beschikbaar
die vallen in de tijd van updaten.
– zal bij afwezigheid van een eigen mogelijkheid van het plaatsing van een .zip bestand op een
externe locatie, is het mogelijk deze aan te leveren aan Groep8musicals.nl voor plaatsing op de
server.
– zorgt voor een werkend pakket waarvan de link geplaatst wordt bij het product. In het geval
van plaatsing op de server bij Groep8musicals.nl, zal Groep8musicals de link plaatsen.
– geeft per product aan onder welk btw tarief het product valt volgens eigen boekhouding.

Rechten:
Verkoper:
– heeft de absolute rechten van de teksten, afbeeldingen en muziek die het verkoopt of deze
afgekocht of kan bewijzen dat alle rechten zijn overdragen. Al dan niet op basis van over te
dragen provisies aan derden.
– draagt de uitvoeringsrechten onder voorwaarden over aan de kopende partij. Wanneer er geen
eigen voorwaarden en rechten zijn toegevoegd aan product en winkelpagina gelden de rechten
en voorwaarden van Groep8musicals.nl voor de kopende partij.
– heeft waar nodig de rechten van tekst, muziek, afbeeldingen etc. vastgelegd in de daarbij
behorende registers (bijv. buma/stemra etc.)
– stuurt van elk pakket een digitaal bestand toe aan Groep8musicals.nl als .zip ter controle. Deze
dient bij iedere wijziging toegestuurd te worden.
– stelt voorwaarden en rechten op in de winkelinstellingen of verwijst naar de voorwaarden en
rechten van Groep8musicals.nl

Verkopen:
Verkoper:
– mag naast het platform ook op andere en eigen websites de producten verkopen.
BTW-nummer: NL0001718947B80 Rabobank: NL93RABO0106586734 BIC: RABONL2U KvK-nr:27274592
– mag op dit platform geen directe of indirecte verwijzingen maken of aanmoedigen om producten op de eigen website of andere platformen/websites daar aan te schaffen.
– verkoopt zijn producten direct aan de klant en heeft dan ook zelf controle over het product, btw, inhoud etc.
– verkoopt het product zoals omschreven in de winkel en bij de productomschrijving.
– stelt in de winkelinstellingen zelf het factuurnummer in zoals de verkoper deze wil gebruiken op de facturen komend vanuit de klantaankopen op Groep8musicals.nl
– stelt alle adresgegevens, bankgegevens, btw-nummer, kvk-nummer etc. in om de een juiste factuur te kunnen genereren en de uitbetalingen te kunnen garanderen.
– hanteert eigen tarieven, maar zal producten niet lager dan 15 euro incl. btw aanbieden. Mocht het noodzakelijk zijn dat dit toch lager moet zijn, dan neemt verkoper contact op met Groep8musicals.nl.
– stelt tarieven altijd in inclusief btw.

Uitbetaling:
Verkoper:
– zal voor uitbetaling een verzoek doen via het dashboard in de eigen verkoopomgeving van Groep8musicals.nl.
– zal voor het einde van het boekjaar alle uitbetalingen opvragen om de balans op nul te krijgen. Bij mogelijke restricties, bijvoorbeeld vanwege te lage limieten, is het mogelijk hiervoor een uitzondering te maken en daarvoor neemt verkoper contact op met Groep8musicals.nl
– is zelf verantwoordelijk om de gestelde btw af te dragen en facturen op te nemen in de boekhouding. Verkoper hoeft geen facturen te sturen aan Groep8musicals.nl

Verificatie:
Verkoper:
– zal voor verificatie bewijs overleggen dat deze een bestaand persoon is. Hiervoor gebruikt verkoper het dashboard in de verkopersomgeving. Bij instellingen>verificatie zal verkoper een identiteitsbewijs uploaden volgens de tips gesteld door de overheid bij het verstrekken van kopie ID. Zie deze melding van de overheid: Maak een veilige kopie en dek overbodige gegevens af zoals bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto. Of maak een kopie met de app KopieID.
– zal voor verificatie ook de adresgegevens bevestigen in deze instellingen.

Groep8musicals.nl kan deze voorwaarden bijstellen gedurende de looptijd van een abonnement. Hiervan zullen huidige verkopers op de hoogte worden gebracht. Wijzigingen die kunnen zorgen voor verstrekkende maatregelen die de verkoper kunnen benadelen, gaan voor huidige verkopers in bij het aangaan van een nieuw abonnement. Tenzij dit wijzigingen betreffen die opgelegd zijn door de overheid.

Bepaalde zaken die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden, kunnen besproken worden met Groep8musicals.nl
Bij eventueel conflict waar beide partijen, verkoper en Groep8musicals.nl, samen niet uitkomen wordt het geschil voorgelegd aan een Nederlandse Rechtbank.

Groep8musicals.nl zal er alles aan doen om problemen samen te bespreken en op te lossen.

Datum laatste wijziging: 14-10-2021

Download dit bestand als pdf

Winkelwagen